REGULAMIN PĄTNIKA

 

 


1. Grupy "17" łączą w swych szeregach pielgrzymów z kraju i z zagranicy.


2. Pątnikiem Grup "17" jest każdy poszukujący Prawdy, kto:
- podejmuje cel zadania Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki: przemianę wewnętrzną, osobiste spotkanie oraz zjednoczenie z Chrystusem i Jego Matką w Eucharystii, przez słowo Boże, pokutę i modlitwę;
- zapisał się na pielgrzymkę, otrzymał znaczek i legitymację wraz z programem trasy pielgrzymki;
- zapoznał się z regulaminem i przestrzega go na pielgrzymim szlaku.


3. Codzienna Msza święta jest centrum dnia pielgrzymkowego, gdzie pątnicy posilają się Ciałem Chrystusa Pokarmem pielgrzymów, dającym życie i siły.


4. Pielgrzymka Warszawska jest aktem pokutnym, pomagającym w nawróceniu człowieka do Boga, dlatego:
- pątnicy znoszą cierpliwie trudy związane z marszem, noclegiem (w namiotach, stodołach), skromnym wyżywieniem zakupionym lub ofiarowanym przez mieszkańców mijanych miejscowości;
- na czas pielgrzymki zabrania się spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu;
- obowiązuje strój skromny;
- zakazuje się wspólnego nocowania mężczyzn i kobiet (zwłaszcza w namiotach) nie dotyczy małżeństw;
- przez cały dzień pątnicy idą w swoich grupach, włączając się w realizowany przez księdza przewodnika program duszpasterski;
- pokuta, jaką pątnik podejmuje w Warszawskiej Pieszej Pielgrzymce, zmierza do nawrócenia, którego znakiem i urzeczywistnianiem jest przyjęty Sakrament Pokuty.


5. Na pielgrzymce wszyscy pamiętają o podstawowym prawie chrześcijańskim - miłości. Pielgrzymi zatem śpieszą sobie z pomocą, a do siebie zwracają się "Siostro", "Bracie".


6. Pielgrzymowanie przed krzyżem jest surowo zabronione i wyłącza ze wspólnoty pielgrzymów. W przypadku konieczności przejazdu samochodem każdego pątnika obowiązuje zawsze przepustka wypisana przez księdza-przewodnika grupy lub lekarza.


7. Zapisy do Grup "17" odbywają się w Kaplicy Res Sacra Miser, ul. Krakowskie Przedmieście 62 (budynek Caritas Archidiecezji Warszawskiej) w dniach 1-4 sierpnia w godzinach 10:00 - 19:00 oraz 5 sierpnia w godzinach 10:00 - 20:00. Osoby pragnące dołączyć do Pielgrzymki w trakcie jej trwania, zapisują się na najbliższym noclegu w punkcie informacyjnym.


8. Bagaże oddajemy na samochody transportowe, zgodnie z informacją otrzymaną przy zapisie do konkretnej grupy. Odpowiedzialność za bagaż ponoszą wyłącznie właściciele samochodów.


10. Przy zdawaniu bagażu na samochód wymagana jest legitymacja pielgrzyma.


11. W czasie drogi i w miejscowościach noclegowych działa Pielgrzymkowa Służba Zdrowia. Każdy z pątników zabiera ze sobą co najmniej cztery bandaże zwykle i jeden elastyczny, plaster, spirytus salicylowy, krem i talk lub zasypkę do stóp oraz lekarstwa używane przez pątników na co dzień.


12. Pielgrzymi uczestniczą w kosztach pielgrzymki.


13. Na pielgrzymkę zabieramy ze sobą: dokumenty, kilka zmian bielizny osobistej, dwie pary dobrze rozchodzonych butów, śpiwór, namiot, płaszcz nieprzemakalny, przybory toaletowe i suchy prowiant. Zabieramy również Pismo Święte, różaniec oraz śpiewnik pielgrzymkowy.


14. Nie wskazane jest towarzyszenie samochodów prywatnych. Bez zgody szefa informacji na trasie pielgrzymki przebywają tylko pojazdy służb.


15. Pielgrzym Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki grup „17” jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania pielgrzymki, tj. 6-15 sierpnia 2016 r. Dodatkowo należy zabrać ze sobą dowód ubezpieczenia.


16. Za realizację programu duchowego odpowiada ksiądz - przewodnik, wszelkie inicjatywy należy uzgodnić. z osobami odpowiedzialnymi ma organizację grupy.


18. Kontynuacją formacji pielgrzymkowej są spotkania poszczególnych grup, organizowane przez księdza-przewodnika. Kierownictwo Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki prosi o pomoc modlitewną i włączenie się w organizację kolejnej pielgrzymki.


19. Kierownikiem akademickich Grup "17" jest ksiądz Wojciech Świderski pallotyn. Współpracują z nim przewodnicy poszczególnych grup, klerycy, oraz pątnicy ze Służb Pielgrzymki.

Brat Przewodnik

 
   

 


[ Informacje |słowo | multimedia | księga gości | forum | historia WPP | historia17-tek | regulamin | opis grup ]
[ konferencje | rozważania | foto | filmy | dzwięki | linki | baza adresów e-mail | kontakt ]
© MichałBedyński
Strona istnieje od lipca 2002 wywoływano nas już razy