Koronka do Miłosierdzia Bożego - teksty na 294WPP

 

Dzień trzeci

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Godzina miłosierdzia zaprasza nas do rozważania Bożego Miłosierdzia. Wdzięczni jesteśmy Miłosiernemu Panu za kolejny dzień naszego życia i pielgrzymowania. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że możemy teraz wspólnie uwielbiać nieskończone Miłosierdzie Boże, oddawać cześć największemu z Twoich przymiotów. Sam powiedziałeś do św. Faustyny: "Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowane Miłosierdziem" (Dz. 301); "(...) duszom, które wystawiać i głosić będą innym o Moim wielkim Miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego Miłosierdzia Mojego" (Dz. 379). Ojciec święty Jan Paweł II, w Encyklice Dives in Misericordia , w rozdziale VIII, kieruje do nas następujące słowa: "Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o Miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagraża. (...) Takim wielkim wołaniem winno być wołanie Kościoła naszych czasów do Boga o miłosierdzie, którego pewność głosi on i wyznaje w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym - czyli w tajemnicy paschalnej". Odpowiadając na wezwanie, na zachętę Ojca świętego wołajmy o Miłosierdzie Boże dla nas, dla naszych rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata. W chwili ciszy wymieńmy także nasze osobiste intencje, z którymi przyszliśmy na to spotkanie z Miłosiernym Panem.

 


[ Informacje |słowo | multimedia | księga gości | forum | historia WPP | historia17-tek | regulamin | opis grup ]
[ konferencje | rozważania | foto | filmy | dzwięki | linki | baza adresów e-mail | kontakt ]
© MichałBedyński
Strona istnieje od lipca 2002 wywoływano nas już [an error occurred while processing this directive] razy